Územní rozhodnutí – veřejná vyhláška: oplocení D8

26.5.2017 / 2017 Úřední deska / autor: info

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad vydal územní rozhodnutí – veřejnou vyhlášku týkající se oplocení dálnice D8 v oblasti exit 9 až exit 18.
číst více…

Vyhláška: Daň z nemovitých věcí na rok 2017

8.5.2017 / 2017 Vyhlášky / autor: info

Finanční úřad pro Středočeský kraj formou veřejné vyhlášky informuje, že od 28/4/17 do 29/5/17 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí.
číst více…

Sběr velkoobjemového odpadu

26.4.2017 / 2017 / autor: info

Sběr velkoobjemového odpadu uskuteční se před stodolou u kontejnerů na separovaný odpad
číst více…

Rozpočtové opatření č. 1 – rozpočet obce na rok 2017

18.4.2017 / 2017 Rozpočet / autor: info

Na svém zasedání dne 20/3/17 schválili zastupitelé obce Všestudy  změnu rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 1.
číst více…

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-20

18.4.2017 / 2017 Rozpočet / autor: info

Na svém zasedání dne 20/3/17 schválili zastupitelé obce Všestudy  střednědobý výhled rozpočtu 2018-20 v podobě, v jaké byl před zasedáním zveřejněn.Na svém zasedání dne 20/3/17 schválili zastupitelé obce Všestudy  střednědobý výhled rozpočtu 2018-20 v podobě, v jaké byl před zasedáním zveřejněn.

Konkurs na ředitele/ředitelku Mateřské školy Všestudy

12.4.2017 / Úřední deska / autor: info

Obec Všestudy vyhlašuje konkurs na obsazení vedoucí místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Všestudy, příspěvkové organizace. Přihlášky je možné podávat nejpozději do pondělí 15/5/17 do 18.00 hod.
číst více…

Oznámení o pokračování územního řízení

12.4.2017 / Úřední deska / autor: info

Společnost České štěrkopísky, spol. s r.o., Cukrovarská 34, Čakovice, 190 00 Praha 9, IČ: 275 84 534 v zastoupení společností REGIONPROJEKT, s.r.o., Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 482 93 806 (dále jen „žadatel“), podala dne 29.10.2015 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení „Pískovna Vojkovice, sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS)“.
číst více…

Očkování psů a koček v neděli 9/4/17

3.4.2017 / 2017 / autor: info

V neděli 9/4/17 se v čase 8.30 až 9.30 uskuteční ve Všestudech na návsi a v 9.30 až 10.00 v Dušníkách nad Vltavou očkování psů, koček a dalšího domácího zvířectva. Očkování proti vzteklině přijde na 120 Kč, kompletní vakcinace na 250 Kč.
číst více…

Schválený rozpočet 2017

21.3.2017 / Rozpočet / autor: Jarka Tůmová

Obec na svém zasedání 28/12/16 schválila navržený rozpočet na rok 2017 beze změn.
číst více…

Slavnostní ukončení výstavby mateřské školy Všestudy

20.3.2017 / Události a aktuality / autor: Jarka Tůmová

Ve čtvrtek 6/4/17 od 14.00 proběhne v budově obecního úřadu Všestudy slavnostní veřejné ukončení akce Mateřská škola Všestudy.
číst více…