Záměr směny pozemků

Obec Všestudy

Oznamuje na základě § 39 zákona č. 128 / 2000 Sb.

Záměr směny pozemků

Obec Všestudy, zveřejňuje podle § 39 odst 1 zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění, záměr směny obecních pozemků

pozemek v majetku Obce Všestudy v celkové výměře 132 m2

p.č. 60/12 (132 m2 – ostatní plocha), k.ú. Dušníky nad Vltavou, Obec Všestudy

a

pozemek v majetku Ing. Petra Hurdíka – v k.ú. Všestudy u Veltrus, o celkové výměře 114 m2

p.č. 60/9 (114 m2 – ostatní plocha), k.ú. Dušníky nad Vltavou, Obec Všestudy

 

 

zamer smeny pozemku Hur dik x Obec Všestudy 2024_2