Oznámení o zasedání 19.12.2007 + Rozpočet na rok 2008

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva Obce Všestudy, které se koná ve středu 19. 12. 2007 od 19.00 hodin

Nová stránka 1

 

„Rozpočet na rok 2008“:[http://vsestudy-obec.cz/soubory/rozpocet2008.xls]
====================

POZVÁNKA

na zasedání zastupitelstva Obce
Všestudy,

které se koná ve středu  19.
12. 2007 od 19.00 hodin

v zasedací místnosti obecního
úřadu.

 

1.
Zahájení

2.
Shrnutí provedených akcí
za rok 2007

3.
Schválení  rozpočtu obce
na r. 2008 s výhledem na r. 2009

4.
Schválení Obecně závazné
vyhlášky obce

5.
Sdělení o zahájení
inventarizace a jmenování inv.komise

6.
Seznámení s výsledkem
ankety na místní pojmenování ulic

7.
Seznámení se
strategickým plánem obce

8.
Zpráva kontrolního
výboru

9.
Diskuze

10.
Závěr

Ing. arch. Jiří Hánl

starosta obce


Vyvěšeno 3.12.2007     

 

 

Napsat komentář