Shrnutí za měsíc Květen

Proběhla brigádnická akce, při které byla plocha pod bývalou, dnes již zdemolovanou hasičárnou, upravena na „plácek“. Bude se zde moci hrát např. petangue, kuličky, míčové hry apd.

Nová stránka 1

 Květen 2007

1/ Proběhla brigádnická akce,
při které byla plocha pod bývalou, dnes již zdemolovanou hasičárnou,
upravena na „plácek“. Bude se zde moci hrát např. petangue, kuličky,
míčové hry apd.

Brigády se zúčastnili: Jiří
Švancara, František Šulc, Luboš Lanc, Jiří Hánl, Jiří Tůma, Evžen Mazurčak,
Jaroslav Horák, Marek Houška, Jan Sekela, Věra Váňová, David Rychetský,
Petr Král.

Sponzorsky se na této akci
podíleli:

Luboš Lanc – dovoz materiálu

Petr Král – dovoz materiálu

Firma Unim – poskytla materiál:
zeminu, kámen, pražce

Ladislav Janíček – zhotovení
přípojky přívodu el. energie včetně proudového chrániče


2/ Vzhledem k přetrvávajícímu
suchu bylo třeba začít zalévat nově vysazené stromy včetně těch
předloňských (loni se totiž žádné nepodařilo vysadit).

Poděkování za pomoc si zaslouží pan
Martin Hejduk,Luboš Lanc a Jiří Trpka kteří poskytli bezplatně a bez
náhrady za PHM motorové prostředky. Při zalévání dále ve svém volném čase
pomáhali: Jiří Hánl, Luboš Lanc, Jiří Trpka, Marek Houška a Jiří Tůma.

Nádrže na vodu, díky kterým je
zalévání usnadněno, pro obec bezplatně opatřili Luboš Lanc a Jiří Tůma.

Vodu na zalévání poskytl SK Viktoria
a firma Ageko.


3/ Další květnovou akcí
byl „Den sousedů“, který se uskutečnil 29.5.2007 v hostinci „U Přemysla“.
Více informací na


www.vsestudy.cz

Akce byla stejně jako vloni velice
dobře připravena paní Katkou Kadeřábkovou, která se o vše potřebné
perfektně postarala a zajistila tím i minimální náklady na tuto akci.
Náklady hradil OÚ a byly vskutku zanedbatelné 170,- Kč.


4/ Květnovou akcí je rovněž
zahájená oprava zvoničky ve Všestudech. Oprava byla zadána firmě BARSINI
na podkladě nejvýhodnější cenové nabídky a rovněž z důvodu bezproblémové
spolupráce při demolici velké hasičské zbrojnice.


5/Byly podniknuty kroky
k vytvoření předpokladu pro plánovanou výsadbu s následnou údržbou
nezpevněných ploch podél ulice směrem na Vojkovice.


6/ Byla dokončena oprava malé
hasičské zbrojnice – napříště již skladu zahradní techniky Obce Všestudy .

 

 

Napsat komentář