Volby 2009 – do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do evropského parlamentu

Nová stránka 1

 

 Oznámení o době a místě konání volebDo evropského parlamentu

Podle § 32
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů

oznamuji:


 

 1. Volby do
  Evropského parlamentu se uskuteční:


v pátek  dne 5.června 2009  od
14,00 hodin do  22,00 hodin a


v sobotu dne 6.června 2009
od   8,00 hodin do 14,00 hodin


 

 1. Místem konání
  voleb do Evropského parlamentu                                                          ve volebním okrsku
  č. 1
  je volební místnost v budově  Obecního
  úřadu
  -zasedací místnost

  pro voliče bydlící ve
  Všestudech a Dušníkách nad Vltavou

 


 1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
  totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
  průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
  cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství
  jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

 1. Každému
  voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do  Evropského parlamentu
  hlasovací lístky.Ve
  dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky
  i ve volební místnosti.

 

 1. Obyvatelům
  Červeného Mlýna (poskytovatel sociálních služeb), kteří jsou
  zároveň občany Všestud,  bude umožněno hlasování přenosnou urnou po
  dohodě s vedením  Červeného Mlýna (poskytovatelem sociální služeb)

    


 Ing. arch. Jiří Hánl

starosta obce Všestudy

 

 

Všestudy
21.5.2009

Napsat komentář