Výzva – návrhy na změnu územního plánu

Vyzýváme tímto občany a firmy vlastnící pozemky na katastrech obcí Všestudy u Veltrus a Dušníky n. Vlt., aby v termínu do 22.6.2009 podali své návrhy na změnu územního plánu obce.

Nová stránka 1

 

V Ý Z V A

Vyzýváme tímto
občany a firmy vlastnící pozemky na katastrech obcí Všestudy u Veltrus a
Dušníky n. Vlt., aby v termínu do 22.6.2009 podali své návrhy na změnu
územního plánu obce.

Podané návrhy budou
posouzeny zastupitelstvem obce a odsouhlasené návrhy budou postoupeny k
zapracování do připravované změny č. 1 územního plánu obce Všestudy
s částí Dušníky n. Vlt.

 

Všestudy, dne
27.5.2009                               Ing. arch. Jiří Hánl

starosta obce                

 

 

 


Návrhy v písemné formě je možno podat v úředních hodinách v podatelně ObÚ
Všestudy


nebo zaslat poštou na adresu:           


Obecní úřad VŠESTUDY


Všestudy č.p. 7, 


277 46 VELTRUSY

Tiskopis
Návrh
na zařazení lokality do změny územního pLánu obce“

zde

 

 

Napsat komentář