Závěrečný účet obce za rok 2014 a hospodaření obce za rok 2014

Dne 15. 4. 2015 se uskutečnilo „Přezkoumání hospodaření obce Všestudy. Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly.

Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zároveň byl sestaven Závěrečný účet obce za rok 2014

závěrečný účet 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

 

 

 

Napsat komentář