Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

Zastupitelstvo obce Všestudy se na svém zasedání dne 29.2.2016 usnesením č.1/2016 usneslo vydat v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), tuto obecně závaznou vyhlášku obce Všestudy (dále jen vyhláška)

Vyhláška 1-2016 o stočném

 

Napsat komentář