Výpočet ceny vodného a stočného

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné:
tabulka s výpočtem (pdf)