Sběr nebezpečných odpadů

FCC Česká republika, s.r.o.  (dříve .A.S.A., spol. s r.o.) jako každoročně pořádá  20. 10. 2018 v čase mezi 9.00 a 9.20 mobilní sběr nebezpečných odpadů. Fyzické osoby – občané obce mohou zdarma odevzdat nebezpečné odpady.
Sběr nebezpečných odpadů