Sběr velkoobjemového odpadu

Sběr odpadu 2018_2

Sběr velkoobjemového odpadu uskuteční se před stodolou u kontejnerů na separovaný odpad. Kontejner bude přistaven v pátek 23. 11. 2018 a odvezen v pondělí 26. 11. 2018. Do kontejneru nepatří: pneumatiky, elektronika, léky, plasty, PVC a jiný nebezpečný odpad.