Veřejná vyhláška_oznámení Vraňany

Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 a 55b stavebního zákona doručuje návrh změny č.1 územního plánu
Vraňany a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou. Pořizovatel oznamuje, že
veřejné projednání se koná 2. listopadu (pondělí) 2020 ve 14:30 hodin v místní sokolovně Vraňany

Veřejná vyhláška_oznamení_Vraňany