Poplatek kanalizace – stočné za období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Poplatek kanalizace – stočné

za období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

 Výše poplatku je 1 680,- Kč/osoba/rok

(částka stanovena usnesením č.5/2020 , 48 Kč/m3  x 35 m3/os/rok = 1680,-Kč/os/rok)

Aktualizace čestného prohlášení ohledně počtu osob napojených na kanalizaci proběhne v termínu do 30. 4. 2021 na OÚ v úředních hodinách.

Poplatek uhraďte prosím na obecním úřadu v termínu

od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

(poplatek je možno uhradit ve dvou splátkách – ½ duben a ½ říjen)

Poplatek kanalizace – stočné 2021 doc