VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Pískovna Vojkovice, sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a
dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS)“, část stavby IO 04 – Stavební úpravy účelové
příjezdové komunikace

Oznámení – zahájení stavebního řízení – Pískovna Vojkovice (účelová komunikace)