SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

v obci Všestudy a m.č. Dušníky nad Vltavou

uskuteční se u kontejnerů na separovaný odpad

kontejner bude přistaven v pátek 07. 05. 2021

a odvezen v pondělí 10. 05. 2021

Do kontejneru nepatří: pneumatiky, elektronika, léky, plasty, PVC a jiný nebezpečný odpad

Sběr velkoobjemového odpadu 2021