Záměr odprodeje části obecního pozemku z důvodu historického přeplocení

Obec Všestudy

zveřejňuje

dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích

záměr odprodeje části obecního pozemku z důvodu historického přeplocení

Pozemek: p.č. 20/4 (část st. 13 a část p.č. 20/1)

Výměra:    25 m2    odděleného dle GP č. 317-172a/2021 vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce, s.r.o., U Stadionu 467, Neratovice

Kat.území: Všestudy u Veltrus

Způsob využití:   zahrada

Cena:  2.500,-

Záměr odprodeje části pozemku Pokladnikovi