Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“) – zahájení zjišťovacího řízení podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona EIA k záměru zařazenému v kategorii I

priloha_944679569_0_zahájení ZŘ – D8 Zdiby – Nová Ves (3)