P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva obce Všestudy

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná v pondělí 22. 11. 2021 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zahájení
2. Schválení rozpočtového opatření č. 4
3. Projednání záměru zadání vypracování projektové dokumentace multifunkčního domu
4. Diskuze
5. Závěr

 

Pozvánka na zasedání 22_11_2021