P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva obce Všestudy

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná v pondělí 20. 12. 2021 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zahájení
  2. Schválení rozpočtového opatření č. 5
  3. Porovnání položek pro výpočet stočného na rok 2022
  4. Stanovení stočného na rok 2022
  5. Schválení dotace pro Sportovní klub Viktoria Všestudy
  6. Schválení rozpočtu Mateřské školy Všestudy na rok 2022
  7. Schválení rozpočtu obce na rok 2022
  8. Diskuze
  9. Závěr

Pozvánka na zasedání 20_12_2021