SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPAD

uskuteční se u kontejnerů na separovaný odpad
kontejner bude přistaven v pátek 06. 05. 2022
a odvezen v pondělí 09. 05. 2022
Do kontejneru nepatří: pneumatiky, elektronika,
léky, plasty, PVC a jiný nebezpečný odpad

Sběr velkoobjemového odpadu 2022_květen