Záměr odprodeje obecního pozemku

Obec Všestudy

zveřejňuje

dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích

záměr

odprodeje obecního pozemku

Pozemek: parc.č. 286/7

Výměra:    101 m2   

Kat.území: Dušníky nad Vltavou

Způsob využití:   ostatní komunikace

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech.

 

Doba vyvěšení 15 dnů

 

Zamer-odprodeje-pozemku