SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
v obci Všestudy a m.č. Dušníky nad Vltavou
uskuteční se u kontejnerů na separovaný odpad
kontejner bude přistaven v pátek 10. 05. 2024
a odvezen v pondělí 13. 05. 2024
Do kontejneru nepatří: pneumatiky, elektronika, léky, plasty, PVC a jiný nebezpečný odpad