Zpráva č. 4 – Kontrolního výboru obce Všestudy

Zpráva č.4: Kontrolního výboru konaného dne 10.12.2007

 

Přítomni:
p.ing.Luboš Lanc


p.Jaroslav Horák


p.Marek Houška

Předmět kontroly

               
Výstavba chodníků v obci Všestudy

 

 

Komise provedla
kontrolu s těmito výsledky
:


*
Bylo řádně vypsáno výběrové
řízení na dodavatele projektové části stavby chodníků v obci Všestudy.
Bylo poptáno pět firem. Tři firmy na poptávku reagovali. Z těchto třech
firem zastupitelé vybrali firmu ing.arch.František Bílek která splnila
všechny kritéria výběrového řízení. Detaily jsou k dispozici na OÚ.


*
V druhé etapě přípravy stavby
chodníků bylo vypsáno výběrové řízení na realizaci vlastní stavby. Bylo
poptáno pět firem. Do druhého kola postoupily dvě firmy ( firma Červenka a
OK dlažby Libiš). Zastupitelé v druhém kole vybrali firmu Červenka, která
nejenže splnila všechna kritéria výběrového řízení, ale i cenově byla
nejlepší.

Detaily jsou uloženy na OÚ.


*
Obě výběrová řízení proběhla
za účasti všech zastupitelů a  byly řádně vypracovány zápisy při otevírání
obálek s nabídkami.


*
Zpráva č.4: Kontrolního výboru konaného dne 10.12.2007
V průběhu vlastní realizace
došlo k rozšíření rozsahu prací z větší části na základě podnětu občanů (
např.prodloužení chodníku u křížku, vytvoření odpočinkové časti
s lavičkami atd.). Na všechny tyto práce byly vypracovány nabídkově ceny a
tyto pře realizací byly projednány a odsouhlaseny zastupiteli.


*
Stavba byla dokončena
v termínu dle smlouvy o dílo, v dobré kvalitě a na celé dílo byly
vypracovány předávací protokoly, které jsou k dispozici na OÚ Všestudy

 

Všestudy
10.12.2007                                 Ing. Luboš Lanc

Předseda komise

 

 

Napsat komentář