Záměr o prodeji pozemků 7.5.2007

Obec Všestudy zveřejňuje dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích

Nová stránka 1

 

 

 

záměr

převést za úplatu
nemovitý majetek obce

Pozemek: č.k.n. 244/20

Výměra: 741 m2

Kat.území: Všestudy u Veltrus

Využití: orná půda

Cena: 50,- Kč/m2 Mimo
uvedenou cenu kupující uhradí: veškeré správní poplatky spojené s prodejem
pozemku (sepsání kupní smlouvy, ověření, správní poplatky za vklad do KN,
daň z převodu nemovitosti…)

 

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo se
k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech.

Doba vyvěšení 15 dnů

Vyvěšeno: 7.5.2007

Sejmuto:

Ing. arch. Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová

starosta obce
místostarosta obce

 

 

Napsat komentář