Závěrečný účet 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008

Nová stránka 1

 

Závěrečný účet obce za rok 2008
PLÁN SKUTEČNOST
PŘÍJMY
0 Daňové a nedaňové 3 500 000 3 899 303
339 Ostat.čin.v zál.kultury 0 950
372 Nakládání s odpady 15 000 14 770
617 Činnost místní správy 75 000 95 975
631 Př.z fin.operací 160 000 154 019
Celkem 3 750 000 4 165 017
z toho dotace                 684 000
VÝDAJE
221 Pozemní komunikace 2 545 000 2 421 661
222 Silniční doprava 25 000 32 036
231 Veřejné vodovody 2 000 2 153
311 Školy 130 000 120 235
331 Kultura 50 000 9 908
332 Ochrana památek 70 000 0
339 Ostat.čin.v zál.kultury,cír 0 6 405
341 Tělovýchova 50 000 50 600
343 Zájmová čin.a rekreace 300 000 524 441
363 Kom.sl.a úz.rozvoj 650 000 71 188
372 Nakládání s odpady 230 000 217 949
374 Ochrana přír.a kraj. 520 000 393 969
551 Požární ochrana 10 000 0
611 Zastupitelské orgány 400 000 442 138
617 Místní správa 680 000 1 304 796
631 Výdaje z fin.oper. 0 26 863
632 Pojištění 0 5 920
Celkem 5 662 000 5 630 262
Ing.arch.Jiří Hánl
starosta obce 

vyvěšeno 27.5.2009

 

 

Napsat komentář