Záměr pronájmu pozemku

Obec Všestudy

Oznamuje v souladu s ustanovením §  39 odst. 1., zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Záměr pronajmout část obecního pozemku nebo jejich části.

Na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta 3 měsíce.

 

Jedná se o tento pozemek a jeho výměru:

  • Parc. č. st. 2 (část pozemku) v k.ú. Dušníky nad Vltavou– 100 m2

 

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

 

záměr pronájmu pozemku