P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva obce Všestudy

 pondělí 02. 05. 2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

  1. Zahájení
  2. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2022
  3. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022-2026
  4. Schválení záměru pronájmu části obecního pozemku parc. č. st. 2 v k.ú. Dušníky nad Vltavou
  5. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Všestudy za rok 2021
  6. Diskuze
  7. Závěr

 

 

 

Pozvánka na zasedání 02_05_2022