Archiv autora: yanca

Sběr velkoobjemového odpadu

Sběr velkoobjemového odpadu uskuteční se před stodolou u kontejnerů na separovaný odpad. Kontejner bude přistaven v pátek 20. 4. 2018 a odvezen v pondělí 23. 4. 2018. Do kontejneru nepatří: pneumatiky, elektronika, léky, plasty, PVC a jiný nebezpečný odpad.

Očkování psů a koček

V sobotu 14/4/18 se v čase 8.30 až 9.30 uskuteční ve Všestudech na návsi a v 9.30 až 10.00 v Dušníkách nad Vltavou očkování psů, koček a dalšího domácího zvířectva. Očkování proti vzteklině přijde na 120 Kč, kompletní vakcinace na 250 Kč.