P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva obce Všestudy

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Všestudy,

 které se koná v pondělí 13. 05. 2024 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zahájení
  2. Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění a financování dopravní obslužnosti- evidenční číslo IDSK:OBC/0283/05792291/2022/2
  3. Schválení rozpočtového opatření č. 2
  4. Diskuze
  5. Závěr

Pozvánka na zasedání