Archiv autora: Inka Lorencová

Veřejná vyhláška_ „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
„Stanovení přechodné úpravy provozu“ na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

priloha_1032297137_0_OOP-Stanovení přechodné,sil II a III tř,ORP Kralupy n Vlt

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva obce Všestudy

 pondělí 02. 05. 2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

  1. Zahájení
  2. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2022
  3. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022-2026
  4. Schválení záměru pronájmu části obecního pozemku parc. č. st. 2 v k.ú. Dušníky nad Vltavou
  5. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Všestudy za rok 2021
  6. Diskuze
  7. Závěr

 

 

 

Pozvánka na zasedání 02_05_2022

Záměr pronájmu pozemku

Obec Všestudy

Oznamuje v souladu s ustanovením §  39 odst. 1., zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Záměr pronajmout část obecního pozemku nebo jejich části.

Na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta 3 měsíce.

 

Jedná se o tento pozemek a jeho výměru:

  • Parc. č. st. 2 (část pozemku) v k.ú. Dušníky nad Vltavou– 100 m2

 

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

 

záměr pronájmu pozemku